fbpx

Търговия с диаманти и определяне на цените

 07. Oct, 2019  Lubos Riha  диамант

През 2000г. на международно ниво бяха признати единните правила за търговия с диаманти, валидни в целия свят – т.нар. „Kimberley Process“, които ясно определят правилата за добив, обработка и търговия с диаманти.

Правилата осигуряват елиминиране на нелегалния добив и злоупотреба с диаманти за нелегална финансова дейност и въоръжени конфликти. Повече информация ще откриете на: https://www.kimberleyprocess.com/

Тази система от международни споразумения възпрепятства свободната търговия със сурови диаманти, а нарушаването на тези споразумения в много държави е подсъдимо или се счита за тежко престъпление. Обработените – тоест шлифованите диаманти не подлежат на каквито и да е ограничения за търговия.

 

 

Диамантите се търгуват на специални борси – диамантени борси, които функционират отделно от останалите стокови борси.

 

 

Тук не се създават никакви производни – дериватни продукти и инструменти, както е например на борсите за ценни книжа и стоки, на които цената на диамантите би била изопачена и това значително би намалило неговата стабилност.

В целия свят съществуват общо 28 диамантени борси, от които се събират подробни данни за съставянето на ценоразписите на RAP, който вписва цените за всяка една от отделните категории камъни в седмични интервали.

 

Всеки петък се издава валиден за целия свят ценоразпис – индекс на цените за търговия на едро с диаманти – Diamond Rapaport Report.

 

 

Цената на диаманта се съставя на база на: разходите за неговия добив, обработката на диамантената суровина от мините до борсата развитието в търсенето и предлагането на световния пазар.

Ако обобщим всичко това, ще установим, че всички диаманти по света имат единна система за:

  1. оценяване
  2. сертифициране
  3. търговия 
  4. определяне на цената

Диамантът е световно признато разплащателно средство, защото :

– е преносим (висока мобилност)

– е делим (всеки камък, по-малък или по-голям има ясно определена по-ниска или по-висока цена според параметрите си),

– e издръжлив ( не променя формата или свойствата си),

– има ясно определена стойност.

И така постепенно стигаме до разбирането за диаманта като за инвестиция, понеже сме определили на базата на какво се дефинира цената му и от какво се влияе. Това са: 

ограничените и изчерпаеми източници на суровини,

голямата им рядкост на планетата,

уникалните незаменими свойства,

големите разходи за неговия добив.

Начинът, по който диамантът се търгува на диамантените борси спомага за неговата висока ценова стабилност.

 

Естественото покачване на търсенето, произхождащо от големия прираст на населението на планетата, заедно с ограничените източници не позволява никакъв по-изразителен спад в цената на диаманта.

Диамантени бижута

Всички, които работят в тази сфера са наясно, че работят със стока, която е стриктно ограничена от гледна точка на количеството си за в бъдеще. Нови диаманти не могат да възникнат и няма никакво място за спекулации.

Ограничените източници на диаманти са причината за това, че цените се покачват дори и при категориите камъни, които в миналото изобщо не са се смятали за инвестиционни.

От тази гледна точка няма как да сгрешим, ако вложим средства в диамантите, определяни като „камъни за бижута“, чиито цени започват от 600 – 700 USD, тъй като заради отслабващата продукция на суровината, тяхната цена също няма как да се понижи изразително след време.

Програмата Диамантена сигурност онагледява всички гореизложени факти и тяхното влияние върху бъдещото развитие в областта на диамантената промишленост и свързаните с него възможности за съхранение на стойността на имуществото в тази стока.

Достигни до нови измерения в живота си! Гледай видеото Тук!

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *