fbpx

Находища и добив на диаманти

 07. Oct, 2019  Lubos Riha  диамант

 

Като минерал диамантът се открива на много малко места в природата. Преди всичко в близост до изгаснали вулкани (коренно находище), където кимбърлитовите скали (Kimberlit), от които се формира диаманта, ерозират и се разрушават, след което водата ги отнася до речните корита (вторично находище) и така чак до морето, при което най-накрая се озовават на пясъчните брегове, където се утаяват (третични находища).

За добиване на един карат (0,2 грама) диамантена суровина трябва да се извлекат около 250 тона минерал, което само по себе си определя рядкостта и високата цена за притежание на диамант.

Коренно находище – В случая с добива на диаманти от кимбърлит (което е руда, съдържаща диаманти), тази скала се извлича заедно с диамантите директно от ядрото на изгасналия вулкан.

Изследването на гърлата на изгасналите вулкани се осъществява с повърхностен или дълбок добив.

Добитата скала се превозва с помощта на лентов транспортьор или товарни камиони до мястото за обработка, където продължава да се раздробява и промива докато от нея се отделят суровите диаманти.

Голяма част от диамантите се добива по този начин, който обаче изисква много големи инвестиции.

При добива от коренни находища е необходимо разбиване (взривяване на скалата) и процес на раздробяване, в резултат на това повечето големи диаманти се повреждат, което е голям недостатък, защото намалява шанса за добиване на големи суровинни диаманти, каквото е възможно при добива от другите два вида находища.

 Вторични и третични находища – Разпространените в следствие на ерозия  скали и тяхното придвижване заедно с диаманта формират определени места (например в меандрите на водните течения), където концентрацията на тези минерали е повишена – възникват така наречените вторични или разсипни находища.

На местата, където диамантените кристали се отделят от ерозиралия кимбърлит и стигат до реките и моретата, добиването е по-лесно.

На пясъчните брегове добивът се осъществява терасовидно, представлява както механичен, така и ръчен метод за добиване.

Пясъчните равнини близо до бреговете се изследват систематично чрез изстъргване на долните слоеве.

Добивът на диаманти изисква както големи промишлени дейности, така и специфични методи, включително ръчен труд.

 

Като алувиални (наносни) находища се определят местата в речните корита, в които се намират утаени диамантени кристали.

При добиването им  чакълният слой се изкопава или дълбае с багер.

За добива от наносите на реките и плажните утаявания огромна помощ оказва голямата плътност на диамантите, които тук се копаят като златото.

 

В някои случаи много успешно се използва високото сцепление на диамантите към всичко мазно –  утайките, съдържащи диаманти, преминават през улеи, натрити с мазнина.

Докато обикновените минерали се плъзгат по мазната повърхност, диамантите полепват по нея.

Благодарение на сравнително по-лесното технологично добиване на диаманти във вторичните и третични находища, световният добив на диаманти стига до момента, в който тези находища по целия свят ще бъдат безвъзвратно изчерпани, което ще доведе до недостъпността на по-големи сурови диаманти и постепенното понижение на цялостната продукция.


Следната картинка показва графика за планирано затваряне на отделни мини поради изчерпване на техните технологично достъпни суровини.

 

 

От всичко това ясно личи фактът, че наближава времето, в което човечеството няма да разполага с никакви източници на диамантени суровини и следователно тяхната цена постепенно ще започне да се повишава по естествен начин.

Това е и ясна подсказка за причините и основната предпоставка за решението на въпроса, защо е по-умно да се инвестират пари в тази стока, която в близкото бъдеще ще става все по-недостъпна.

В такъв случай разбира се няма да има възможност за понижаването на нейната цена. 

Сега е момента да се регистрираш безплатно и да инвестираш в най-сигурната инвестиция Диамантът кликни Тук!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *