fbpx

Защо точно Вие трябва да притежавате инвестиционен диамант?

 07. Oct, 2019  Lubos Riha  диамант

Диамантът – шлифован минерал с изключителни параметри:

тегло, цвят, чистота, форма и качество на шлифоването – всички те го правят уникален.

След като естественият камък бъде преработен, той преминава през процес на сертифициране в световнопризната гемологична лаборатория,  благодарение на което става  признато платежно средство с ясно определена цена навсякъде по света.

Търгуването с него се подчинява на правила, валидни по целия свят, и все пак може да бъде заменен със стока, движим или недвижим имот.

 

Винаги е придружен от компоненти за сигурност, които гарантират неговия произход и оригиналност.

Техническите му параметри не се променят през цялото му съществуване и определят не само неговата цена, но и инвестиционната му стойност.

Какво е инвестиционният диамант?

–Исторически най-консервативната и най-стабилна форма на средна и дълготрайна инвестиция, чиято цена непрестанно расте с течение на времето.

–  Имущество, което можете свободно да пренасяте навсякъде по света.

–  Разменима стойност с висока степен на ликвидност, която можете да смените в местна валута във всяка една държава по света.

–  Имущество, което не се записва в нито един регистър в света.

–  Най-концентрираната форма на имущество що се отнася до обема на инвестираните средства.

 

–  Дискретна и сигурна форма за спестяване на средства за бъдещето.

–  Заради естествения си произход и ограничено разпространение на Земята, той се смята за рядка и много изключителна, незаменима стока.

–  Благодарение на абсолютната точност при конкретния начин за измерване на техническите параметри на всеки камък – сертификат според стандарта ISO/FDIS 11211-1,

начина на определяне на цената според валидните в целия свят правила, международно валидните цени на RAP и световно признатия принцип за търгуване (The Kymberley process (KP)), той има характер на световно признато платежно средство с ясно дефинирани правила.

Само малка част от цялата годишна продукция на добитите и шлифовани камъни е в крайна сметка предназначена за инвестиционни цели.

Става дума за камъни с изключително високо качество, които (от гледна точка на разполагаемото си количество) са много ограничени.

Суровина, която се преработва с оглед на формата и вътрешните или външни дефекти на суровия камък до най-оптималната форма и размери, за да може да достигне възможно най-високата пазарна цена за шлифован камък.

Нешлифовани диаманти

Тези камъни след това стават носители на своята реална вътрешна  стойност.

С тях може да се търгува или да се използват за съхранение на стойността на имуществото на техния притежател или пък на следващите поколения, тъй като именно заради постоянното, нарастващо търсене, с течение на времето тяхната цена продължава да расте, било то по-бързо или по-бавно.

Много често инвестиционните диаманти биват поставяни в бижута, при което стойността им не се променя. По този начин собственикът им само може максимално да се възползва от естетическата имстойност

Инвестицията в диамант е сигурна защита за стойността на имуществото от неочаквани събития в човешкия живот, във време на нестабилна икономика или пък във времена, чийто развой трудно може да се отгатне предварително.

 

Тази стока поддържа реалната си стойност, тъй като цената на диаманта винаги онагледява разходите за неговото добиване, обработка и път до крайния собственик.

 Диамантът не е за спекуланти.

Развитието в цената и начинът му на търгуване не позволяват спекулативни сделки.

Преди всичко той е чудесна застраховка, резерва, сигурен начин за защита на имуществото на собственика му от икономически или други житейски неприятности.

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *